آیلین، شمع روشنی بخش زندگیمون

بدون عنوان

جشن پایان ترم کلاس چرتکه: اولین لباس فرم مدرسه آیلین: دلبندم! از گرفتن لباس فرمهات اونقدر خوشحال بودی که برای اولین بار خودت داوطلبانه خواستی ازت عکس بگیرم و انواع و اقسام ژستها رو گرفتی. دختر گلم! مدتی بود که برای خودمون گل نخریده بودم. ولی چند روز پیش که قسمت شد یه دسته گل رز برات خریدم دیدم چقدر ذوق کردی و با احساسات زیبایی باهاشون حرف میزدی. ...
7 آبان 1396
1