آیلین، شمع روشنی بخش زندگیمون

اولین روز مدرسه

آیلین عزیزم! صبح روز اول مهر ماه, قبل از اینکه ما بیدارت کنیم پاشدی از خواب و سریع دست و صورتت رو شستی و آماده صبحانه خوردن شدی. با وجود اینکه شب قبلش از هیجان نتونسته بودی زود بخوابی. با هم راهی مدرسه شدیم و به محض رسیدن به سمت کلاست رفتی و دوست پیدا کردی. در تمام مدتی که پیشت بودم چشمات از خوشحالی برق میزد. دختر گلم! امیدوارم سال تحصیلی خوبی رو تجربه کنی و کلی خاطرات خوب و شیرین توی ذهنت ثبت بشه. ...
20 مهر 1396

جشن ورود به مدرسه

دختر گلم! امسال پیش دبستانیت رو توی مدرسه ثبت نام کردیم تا آمادگی بیشتری برای سال بعد داشته باشی. جالبه که تو هم خیلی از این موضوع استقبال کردی و از اینکه میخواستی بری مدرسه, بینهایت خوشحال بودی. موقع رفتن برای جشن ورود به مدرسه, هیجان زیادی داشتی و به جرات میتونم بگم که تا حالا تو رو اینقدر خوشحال ندیده بودمت. دخترم! من و بابا هم از دیدن این هیجانات تو انرژی میگیریم. ...
20 مهر 1396
1